Aymara / Jaqi aru

Información y sugerencias útiles para las familias de niños y niñas hablantes de lenguas distintas del español.


"Yatiñuta wilamasinakampi" uñjaña wakichata, yatiyasiñatakiwa, wawanakasaxa yatiñuta sarapxañapataki. Jilatanaka kullakanaka, aymara aru arsurinaka, wawanakasaxa layku, amuyt'asiñani aka wakichatampi.
Aymara aruru qillqataxa, jilata Rafael Apaza jaqukipatawa.


Wilamasinaka, yatiñuta, kastilla aru päyiri arujama

Aka jisk’a qillqata amuyunakampi churiwa wila masiñakaru, kastilla mayja aru arsurinakatakiwa.

Wawanakaruxa chika sarañataki yatiqirina lurawinaka. Yatiyawi chika uñtañataki jawillapxtwa yatiñutanakaru.

Wilamasinaka, yatiñuta, kastilla aru päyiri arujama »
Aymara aruru qillqataxa, jilata Rafael Apaza jaqukipatawa.