Escuela: ESEA en Artes Visuales Rogelio Yrurtia
Domicilio: J.B. Alberdi 4754 CABA
Teléfono: 4683-5185
Fecha: 23/03/2019
Asignatura o cargo Modalidad Turno Curso División Lunes Martes Mierc. Jueves Viernes Horas  Carácter Fecha inicio Fecha Fin Licencia
REGENTE ( ASCENSO 27-3-19) BACHILLER T     12:30 A 17:30 12:30 A 17:30 12:30 A 17:30 12:30 A 17:30 12:30 A 17:30 37,5 INTERINO 01/03/2019   JUBILACION DI STEFANO
TP 4 (1550)                            
TALLER DE GRABADO ( 8032) ARTISTICA M     9:30 A 10:10      10:10 A 10:50    11:00 A 11:40      11:40 A 12:20     4 SUPLENTE 19/03/2019   RENUNCIA PONCE
TALLER DE GRABADO( 8032) ARTISTICA M   8:00 A 8:40       8:40 A 9:20       9:30 A 10:10       10:10 A 10:50        4 SUPLENTE 19/03/2019   RENUNCIA PONCE
EXTRACLASE ARTISTICA M         8:00 A 9:20     2 SUPLENTE 19/03/2019   RENUNCIA PONCE
Reunión Obligat.         OPCION 1:
11:00 A 11:40
11:40 A 12:20
      OPCIÓN 2:
18:00 A 18:40 18:40 A 19:20
OPCIÓN  3:
12:20 A 13:00 13:00 A 13:40
2 SUPLENTE 19/03/2019   RENUNCIA PONCE
TP 4 (1550)                            
HISTORIA ( 106116)  BACHILLER T 16:20 a17:00   14:50 a 15:30 13:20 a 14:00 14:00 a 14:40   4 INTERINO 01/12/2018   RENUNCIA MERCADANTE
HISTORIA( 106116) BACHILLER T       14:50 a 15:30 15:30 a 16:10   2 INTERINO 01/12/2018   RENUNCIA MERCADANTE
HISTORIA( 106116) BACHILLER T         14:50 a 15:30 15:30 a 16:10 2 INTERINO 01/12/2018   RENUNCIA MERCADANTE
FORMACIÓN ETICA Y CIUDADANA ( 6062) BACHILLER T 14:50 a 15:30           15:30 a 16:10         2 INTERINO 01/12/2018   RENUNCIA MERCADANTE
Reunión Obligat.         OPCION 1:
11:00 A 11:40
11:40 A 12:20
      OPCIÓN 2:
18:00 A 18:40 18:40 A 19:20
OPCIÓN  3:
12:20 A 13:00 13:00 A 13:40
        RENUNCIA MERCADANTE