Escuela: CERAMICA Nº 1  
Domicilio: Bulnes 45  
Teléfono: 4865-8489  
Fecha Acto Público: 25/11/2017  
Asignatura o cargo Modalidad Turno Curso División Lunes Martes Mierc. Jueves Viernes Horas  Carácter Fecha inicio Fecha Fin Licencia
Historia del Arte (6121) Bachillerato con Orientación Cerámica Mañana (M)   10:40 a 11:20
11:20 a 12: 00
12:00 a 12:40
      3 Suplente 01/11/2017   ART 70 A PROF. MOROZIUK, LIDIA  
Física (6099) Bachillerato con Orientación Cerámica Mañana (M) 7:45 a 8:25
8:25 a 9:05
        2 Suplente 09/11/2017   ART . PROF. BABOR SILVIA  
Física (6099) Bachillerato con Orientación Cerámica Mañana (M) 10:40 a 11:20
11:20 a 12:00
        2 Suplente 09/11/2017   ART. PROF. BABOR, SILVIA  
Física (6099) Bachillerato con Orientación Cerámica Tarde (T)     16:30 a 17:10
17:10 a 17:50
    2 Suplente 09/11/2017   ART. PROF BABOR, SILVIA  
Matemática (6169) Bachillerato con Orientación Cerámica Mañana (M)   7:45 a 8:25
8:25 a 9:05
9:10 a 9:50
      3 Suplente 09/11/2017   ART PROF. BABOR SILVIA  
Física (6099) Bachillerato con Orientación Cerámica Tarde (T)     13:30 a 14:10
14:10 a 14:50
    2 Suplente 09/11/2017   ART. PROF. BABOR, SILVIA