Escuela: ESEA en Artes Visuales "ROGELIO YRURTIA"
Domicilio: JUAN BAUTISTA ALBERDI 4754
Teléfono: 4683-5185
Fecha Acto Público: 13/10/2017
Asignatura o cargo Modalidad Turno Curso Div. Lunes Martes Mierc. Jueves Viernes Hs  Carácter Fecha inicio Fecha Fin Licencia
ASESORA PEDAGÓGICA (1503) BACHILLER S     14:30 A 18:30 14:30 A 18:30 09:30:17:30   13:30 A 21:30 36 INTERINO 01/10/17   JUBILACIÓN
BOZA MÓNICA SUSANA
PRECEPTOR (1582) BACHILLER T     13:10 A 17:40 13:10 A 17:40 13:10 A 17:40 13:10 A 17:40 13:10 A 17:40 33,75 SUPLENTE 04/10/17   A.R.T              CASCARON GABRIELA
EDUCACIÓN FÍSICA (6068)  Mujeres BACHILLER M G 11         11:00 a 13:00 3 SUPLENTE 06/10/17   LIC 70  "a"            ISRAEL, LORENA
QUIMICA (6229) BACHILLER T 5 1 14:30 A 15:30       14:30 A 15:30  15:30 A 16:10 3 SUPLENTE 22/08/17   LIC 70  "a"           QUARANTA GABRIEL
QUIMICA (6229) BACHILLER T 4 2 15:30 A 16:10  16:20 A 17:00       17:00 A 17:40 3 SUPLENTE 22/08/17   LIC 70  "a"           QUARANTA GABRIEL
TALLER de PINTURA (8919) ARTÍSTICA M 2 2 8:00 A 8:40        8:40 A 9:20        9:30 A 10.10     10:00 A 10:50         4 SUPLENTE 02/10/17   A.R.T                               BELLETTI SANDRA
TALLER de DIBUJO (7776) ARTÍSTICA M 4 1         8:00 A 8:40        8:40 A 9:20        9:30 A 10.10     10:00 A 10:50 4 SUPLENTE 02/10/17   A.R.T                               BELLETTI SANDRA
TALLER de ESCULTURA (8030) ARTÍSTICA M          9:30 A 10.10     10:00 A 10:50  11.00 A 11.40 11:40 A 12.20     4 SUPLENTE 09/10/17   LIC 70  "a"                        DI MARTINO GUSTAVO
TALLER de DIBUJO (7776) ARTÍSTICA M      9:30 A 10.10     10:00 A 10:50  11.00 A 11.40 11:40 A 12.20         4 SUPLENTE 09/10/17   LIC 70  "a"                        DI MARTINO GUSTAVO