Escuela: ESEA en Artes Visuales "ROGELIO YRURTIA"  
Domicilio: JUAN BAUTISTA ALBERDI 4754  
Teléfono: 4683-5185  
Fecha Acto Público: 16/12/2017  
Asignatura o cargo Modalidad Turno Curso Div. Lunes Martes Mierc. Jueves Viernes Hs  Carácter Fecha inicio Fecha Fin Licencia Observaciones
PRECEPTOR (1582) BACHILLER T     13:10 A 17:40 13:10 A 17:40 13:10 A 17:40 13:10 A 17:40 13:10 A 17:40 33,75 SUPLENTE     Lic Art 71 PIRILLO, MARCELA   
MATEMATICA (6169) BACHILLER T 2 2 13:20 A 14:00
14:00 A 14:40
    16:20 A 17:00
17:00 A 17:40
16:20 A 17:00 5 INTERINO 01/12/17   JUBILACIÓN
D'ELIAS, SANDRA
 
TP 2  (1528)                              
MATEMATICA BACHILLER T 3 3   13:20 A 14:00
14:00 A 14:40
13:20 A 14:00   13:20 A 14:00 4 INTERINO 01/12/17   JUBILACIÓN
D'ELIAS, SANDRA
 
MATEMATICA BACHILLER T 2 3 15:30 A 16:10   15:30 A 16:10
16:20 A 17:00
  14:00 A 14:40
--------
17:00 A 17:40
5 INTERINO 01/12/17   JUBILACIÓN
D'ELIAS, SANDRA
 
MATEMATICA BACHILLER T 1 3   14:50 A 15:30
15:30 A 16:10
17:00 A 17:40   14:50 A 15:30
15:30 A 16:10
5 INTERINO 01/12/17   JUBILACIÓN
D'ELIAS, SANDRA
 
MATEMATICA BACHILLER T 5 2   16:30 A 17:00
17:00 A 17:40
14:00 A 14:40
14:50 A 15:30
    4 INTERINO 01/12/17   JUBILACIÓN
D'ELIAS, SANDRA
 
EXTRA CLASE BACHILLER T     14:50 A 15:30

16:20 A 17:00
17:00 A 17:40
18:00 A 18:40
        4 INTERINO 01/12/17   JUBILACIÓN
D'ELIAS, SANDRA
 
REUNION OBLIGATORIA BACHILLER T     OPCIÓN 1:  11:00 a 11:40  11:40 a 12:20       OPCIÓN 2:  18:00 a 18:40  18:40 a 19:20  OPCIÓN 3: 12:20 a 13:00 13:00 a 13.40 2 INTERINO 01/12/17   JUBILACIÓN
D'ELIAS, SANDRA